• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Górnośląski
    KRS 0000030109

Zgodnie ze Statutem i Programami działania:
- Wszechnica Górnośląska,
- Biesiady Turystyczne,
- Śląskie Śpiewanie,
- Śląskie Gody,
- Nagroda im. W. Korfantego,
- Ogólnopolski Konkurs recytatorski im. Wojciecha Korfantego,
- Parada Regionów, ...

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.