• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000030218

Misja
Podejmowanie działań na rzecz dzieci.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
2. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.
3. Współpraca z innymi instytucjami w celu poprawy losu dziecka krzywdzonego (policja, ośrodki pomocy społecznej).
4. Podejmowanie różnorodnych interwencji w przypadkach indywidualnych.
5. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.