• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ocalenie"
    KRS 0000030279

Fundacja "Ocalenie" jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej a udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

Działamy od 2000 roku, a obszar zainteresowań Fundacji obejmuje przede wszystkim tematy: uchodźstwa, pomocy uchodźcom, imigrantom i repatriantom, integracji i preintegracji uchodźców, imigrantów i repatriantów, wsparcia Polonii na Zakaukaziu, dialogu międzykulturowego oraz wielokulturowości.

Działania Fundacji koncentrują się na:
- pomocy uchodźcom, imigrantom na terenie Polski
- wsparciu instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracodawców w kontakcie z uchodźcami i imigrantami m.in. poprzez: konsultacje, mediacje, organizacje warsztatów
- współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy dla uchodźców i imigrantów
- prowadzeniu i udziale w badaniach monitorujących sytuacje uchodźców i imigrantów w Polsce
- wsparciu środowisk polonijnych na Kaukazie
- wspieraniu repatriacji osób polskiego pochodzenia z Gruzji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.