• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jantar"
    KRS 0000030520

Stowarzyszenie JANTAR w Elblągu (dawniej Stowarzyszenie Taneczne JANTAR) powstało w 1986 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, który od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz propagowania tańca wśród społeczeństwa elbląskiego, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczenia kultury i sportu.

JANTAR prowadzi działania na rzecz kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. W ramach pozyskanych środków (unijnych i krajowych) realizuje programy wymiany młodzieżowych grup artystycznych z Polski, Rosji i Niemiec. Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, seminariach, konkursach i przeglądach artystycznych oraz integrują się, wymieniając poglądy i doświadczenia.

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwijania kultury tanecznej w Elblągu. Przy współpracy z samorządem lokalnym prowadzi zajęcia taneczne dla uczniów elbląskich gimnazjów i uczelni wyższych. Swoimi działaniami objęliśmy również osoby niepełnosprawne – w zajęciach tanecznych uczestniczą osoby niewidome i słabo widzące.

Stowarzyszenie z powodzeniem pozyskuje również środki na realizację programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotychczas opieką objęliśmy dzieci z rodzin zastępczych, z ubogich obszarów wiejskich regionu elbląskiego i braniewskiego oraz kobiety oczekujące na narodziny dziecka, a także seniorów z terenu Elbląga i regionu.

Od 6.05.2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.