• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek "Łuczniczka"
    KRS 0000031048

Misja
Niesienie psychicznego wsparcia kobietom chorym na raka piersi. Pomoc w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia oraz stworzenia warunków decydujących o uzyskaniu optymalnej sprawności psychofizycznej.

Prowadzone działania
Prowadzenie sekcji ochotniczek, których zadaniem jest niesienie wsparcia psychicznego kobietom przebywającym w szpitalu przed i po operacji. Podtrzymywanie sprawności fizycznej kobiet po mastektomii przez prowadzenie odpowiedniej leczniczej rehabilitacji ruchowej. Prowadzenie różnych form rehabilitacji psychicznej - zespołowej i indywidualnej. Wszechstronna informacja i doradztwo, pomoc w uzyskaniu protezy, przystosowanych ubiorów, należnych ulg i pomocy finansowej. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po mastektomii oraz wczesnym wykrywaniem i leczeniem raka. Włączanie się do wszystkich akcji na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.