• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio
    KRS 0000031588

Misja
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego.


Prowadzone działania
Prowadzenie NZOZ.
Zabiegi rehabilitacyjne.
Odbiorcy działań: osoby upośledzone fizycznie lub o lekkim upośledzeniu umysłowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.