• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" w Malcu
    KRS 0000031816

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej przez promowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Prowadzimy treningi z piłki nożnej, a nasze drużyny uczestniczą w meczach piłkarskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.