• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka"
    KRS 0000031902

Misja:
-pomoc kobietom z problemami onkologicznymi z powodu raka piersi;
-pomoc rodzinom, gdzie choroba występuje;
-organizowanie rehabilitacji ruchowej i psychologicznej;
-pomoc w zaopatrzeniu ortopedycznym;
-szkolenia mieszkanek miasta w zakresie badania palpacyjnego piersi.

Prowadzone działania:
-szkolenia w szkołach i klubach w kierunku palpacyjnego badania piersi (wczesne wykrywanie choroby);
-rehabilitacja ruchowa i psychologiczna - kobiety po mastektomii;
-seminaria i szkolenia dla mieszkańców powiatu ziemskiego i grodzkiego;
-udział w spartakiadach i rekreacyjnych zajęciach sportowych;
-spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych.

Praca klubu prowadzona jest codziennie w godz. od 8.00 - 20.00 oprócz piątku; w piątek w godz. 8.00 - 14.00.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.