• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Równica" w Ustroniu
    KRS 0000032061

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie działalności Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica",
- promowanie i upowszechnianie pieśni, tańców, muzyki śląskiej oraz innych form działalności kulturalnej,
- rozpowszechnianie twórczości polskich artystów w kraju i zagranicą,
- podejmowanie działań w dziedzinie ochrony dóbr kultury i edukacji kulturalnej,
- stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla pracy społecznej, przyczynianie się do ich utrwalania oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych, które podejmują działania na rzecz rozwoju kulturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.