• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps "Niedźwiadek"
    KRS 0000032235

Misja
Opieka medyczna, prawna i socjalna nad wszystkimi żołnierzami Armii Krajowej oraz ich najbliższymi rodzinami. Opieka nad miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą. Upowszechnianie trwałych, patriotycznych wartości wynikających z tradycji organizacji i działalności AK.

Prowadzone działania
Prowadzenie w Warszawie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej nr 1 dla wszystkich żołnierzy AK i ich najbliższych rodzin (obecnie regularnie z porad korzysta ponad 6000 żołnierzy AK, przyjmuje w niej 30 lekarzy różnych specjalności). Wizyty są płatne. Żołnierze w trudnej sytuacji materialnej oraz żołnierze z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy korzystają z porad bezpłatnie. Dla wszystkich żołnierzy AK, bezpłatnie wydawane są leki i sprzęt rehabilitacyjny. Prace nad otwarciem filii medycznej dla żołnierzy AK, ich rodzin oraz Polonii w Wilnie. Miesięcznie z pomocy korzysta tysiąc pięćset osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.