• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Towarzystwo Miłośników Regionu
    KRS 0000032238

Misja
Celem Towarzystwa jest budzenie umiłowania ziemi cieszyńskiej oraz krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Towarzystwo otacza opieką dobra kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego lub z nim związane.

Prowadzone działania
Powołany Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego udziela stypendia młodzieży klas maturalnych oraz studentom I roku. Pieniądze uzyskujemy ze zbiórek ulicznych, sprzedaży cegiełek, organizacji koncertów charytatywnych. Kontynuujemy działalność wydawniczą - wydaliśmy ponad 170 pozycji wydawniczych. Poza tym zajmujemy się kształceniem dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej np. kurs dla 20 nauczycieli polskich i 20 nauczycieli czeskich. Wydaliśmy podręcznik do nauki regionalizmu (geografia, historia, kultura).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.