• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"
    KRS 0000032522

Stowarzyszenie AUXILIUM "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie" stanowi prawną formę istnienia nyskiego Hospicjum jako Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Stowarzyszenie troszczy się o środki materialne na funkcjonowanie i rozwój Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie. Hospicjum ma wprawdzie całoroczny kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednakże finanse, jakie gwarantuje Fundusz, w istocie są zbyt skromne - dlatego nieustannie zachodzi potrzeba ich uzupełniania. Ten niełatwy cel Stowarzyszenie realizuje, zgodnie ze swym statutem, przez pozyskiwanie pieniędzy ze zbiórek publicznych, loterii, koncertów charytatywnych i aukcji. Nie zaniedbuje też wytrwałego występowania do przedsiębiorstw i instytucji o darowizny w postaci sprzętu medycznego i sprzętu codziennego użytku, jak też usług remontowych.

W marcu 2004 r. Stowarzyszenie uzyskało status "organizacji pożytku publicznego" co pozwala zabiegać o "jeden procent" przekazywany przez Podatników.


Stowarzyszenie Auxilium, prowadząc nyskie Hospicjum, otwiera się na rosnące potrzeby coraz większej grupy osób dotkniętych chorobą nowotworową. Stowarzyszenie ponadto uruchamia, oprócz dotychczasowej działalności dotyczącej samych pacjentów, także specjalne programy: szkolenia wolontariuszy oraz spotkania socjalno-terapeutyczne z "osieroconymi", czyli z rodzinami osób zmarłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.