• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Semper Avanti
    KRS 0000032523

Misja
Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej młodzieży.
Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy i świata, kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska za granicą, rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną wśród młodzieży.
Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży, podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy społeczne i przeciwdziałanie im.
Szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z młodzieżą z Europy Wschodniej na rzecz rozwijania społeczeństw obywatelskich w naszych krajach.

Prowadzone działania
Naszym sztandarowym projektem jest utworzenie Centrum Informacji Młodzieżowej z punktem konsultacyjnym Eurodesk,prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Długołęce. Organizujemy też wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, przyjmujemy i wysyłamy młodzież w ramach Wolontariatu Europejskiego. W przeszłości, przez kilka lat organizowaliśmy międzynarodową Paradę Świętojańską która w czerwcu przemierzała centrum Wrocławia barwnym korowodem aby, jak słowiańskie tradycje nakazują, z Wyspy Słodowej rzucić wianki na wodę. Młodzież w wielu krajów europejskich poznaje nasze tradycje, natomiast Dolnoślązacy mają okazję podziwiać młodych artystów z innych krajów Europy. Nasza Parada jest symbolem pokojowej koegzystencji wielu różnorodnych kultur w Europie od Portugalii po Gruzję.
Edukację międzykulturową oraz europejską realizujemy również poprzez wysyłanie grup młodzieży na projekty naszych zagranicznych partnerów. W 2004 r. młodzież polska odwiedzi Bośnię, Macedonię, Turcję, Włochy, Portugalię, Francję, Niemcy, Litwę, Danię, Norwegię, Finlandię, Islandię oraz Wielką Brytanię.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.