• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Związek Limanowian" w Limanowej
    KRS 0000032776

Misja:
1. Podnoszenie poziomu gospodarczego i materialnego regionu limanowskiego
2. Troska o zdrowie społeczne i ochronę środowiska
3. Dbałość o rozwój kultury i oświaty na terenie miasta i regionu limanowskiego
4. Popularyzacja walorów turystyczno-wczasowo-rekreacyjnych ziemi limanowskiej
5. Rozwijanie wśród społeczeństwa regionu limanowskiego zainteresowania sportem, turystyką, rekreacją
6. Konsolidacja mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.