• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
    KRS 0000032779

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lipusz i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz propagowania sportu, ekologii, edukacji oraz kultury i ochrony zabytków. W dziedzinie kultury wespół z Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim Oddział Lipusz, stowarzyszenie utworzyło jedyne na Pomorzu - Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, mieszczące sprzęt i przedmioty codziennego użytku z kaszubskich gospodarstw, które zniknęły już na zawsze z wiejskich zagród. Sprawuje opiekę nad dziecięcym zespołem folklorystycznym ”Stopka” z Lipusza, organizuje szereg imprez takich jak: dożynki, festyny ekologiczne, zawody sportowe. Od 2008 r. współdziała w prowadzeniu programu stypendialnego o zasięgu ogólnopolskim ”Pomoc dla ambitnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.