• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Tak Życiu"
    KRS 0000033178

Misja
Stowarzyszenie grupuje ludzi dobrej woli, pomagających matkom i ich dzieciom, działających na rzecz zdrowia i szczęścia osób niepełnosprawnych w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
- Program "PARTNER" z PFRON, realizowany w latach 2002 - 2005 pt. "Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej" w Strzyżowie przy ul. Patryna 9 - terapia zajęciowa i logopedyczna oraz szkolenia.
- Przewóz osób niepełnosprawnych własnym mikrobusem - zadanie realizowane już około 10 lat (dofinansowanie z PFRON, gmin, Urzędu Marszałkowskiego).
- Pomoc finansowa i rzeczowa (samotne matki, rodziny wielodzietne).
Odbiorcy: osoby chore, niepełnosprawne - dzieci, młodzież, dorośli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.