• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
    KRS 0000033912

Misja
Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych działających w oparciu o pedagogikę waldorfską. Przygotowywanie nauczycieli do pracy w tych placówkach.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców. Propagowanie harmonijnego i zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych. Współpraca z innymi organizacjami realizującymi podobne cele w kraju i na świecie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.