• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
    KRS 0000034301

Misja
Prowadzenie sekcji ochotniczek - wolontariuszek, organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii, psychoterapia, edukacja kobiet i dziewcząt z klas ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowia piersi - nauka samobadania.

Prowadzone działania
Celem działania jest niesienie psychicznego wsparcia kobietom chorym na raka piersi, pomoc w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia. Działania są prowadzone na terenie powiatu pilskiego i powiatów ościennych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.