• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Powiślańska Fundacja Społeczna
  KRS 0000034996

Przekazując swój 1 procent podatku na Powiślańską Fundację Społeczną wspierasz organizację
pożytku publicznego ( OPP ), która od 27 lat działa w Śródmieściu Warszawy na rzecz dzieci. Jak co
roku bardzo serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku dla dzieci w trudnej sytuacji
życiowej. Podopieczni, którymi codziennie zajmują się wychowawcy Fundacji, potrzebują codziennej
pomocy – troski, uwagi, ciepłych posiłków, pracy terapeutycznej. Dzięki waszemu wsparciu –
możemy im tej pomocy udzielać.


Z programem do rozliczenia PIT 2017 nie trzeba znać się na podatkach. Wypełnisz swojego PIT-a za
2017 rok szybko i bezpiecznie. Możesz skorzystać także z poradników jak rozliczyć pit za 2017 rok.
Jeśli rozliczasz pit online Twoje dane osobowe w rozliczeniu 2017 są całkowicie bezpieczne. Jeśli
darmowy pit 2017 pobierany jest na komputer, program dba, aby w pamięci komputera, na którym
jest wypełniany PIT nie pozostały dane i aby mieć pewność, że nikt nie będzie miał dostępu do tych
informacji.


Program pit 2017 pozwala na wypełnianie wszystkich deklaracji podatkowych dla osób fizycznych:
PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/D, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O,
PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3 i NIP-7. Także PIT-16, PIT-16A i 16Z, PIT-19A, PIT-23, PIT- 3,
PIT-6, PIT-12, PIT- 14 oraz deklaracje PIT-CFC, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SSE-R.
Nie trzeba wiedzieć, jakie dochody rozlicza się, na jakim PIT - wystarczy, że odpowie się na parę
prostych pytań, a darmowy program do PIT 2016 wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk
PIT. Dodatkowo też wyliczy odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które przysługują w roku
podatkowym.


Program, z którego korzysta Powiślańska Fundacja Społeczna jest rzetelny i wiarygodny. Rozliczenie
PIT przez PITax jest naszym zdaniem najłatwiejsze i najszybsze. Darmowy program pit 2016 jest
bardzo prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze. Program PIT 2017 przeprowadza krok po kroku po
rozliczeniu. Odpowiada się tylko na proste pytania, a można dzięki temu osiągnąć największy zwrot
podatku. Informacja o wszystkich możliwych odliczeniach jest podawana na bieżąco tak by być
świadomym tych odliczeń. Czy wszyscy wiedzą, że dzięki darowiznom na rzecz fundacji można dużo
zaoszczędzić? Takie darowizny obniżają podatek nawet o kilkaset złotych. W samym rozliczeniu,
online można skorzystać z bazy wiedzy i sprawdzić wszystkie wątpliwości.


Roczne rozliczenie PIT-ów ma na celu zweryfikowanie, czy w ciągu roku wpłaciliśmy (poprzez
pobierane zaliczki z wynagrodzenia od pracodawców) odpowiednią wysokość podatku. Jeśli
pracodawca pobrał od nas za niskie kwoty - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nam kwota do
zapłaty podatku, jeśli natomiast pracodawca pobrał od nas za dużo podatku - wtedy z rocznego
rozliczenia PIT wyjdzie nadpłata podatku, co oznacza, że należy nam się zwrot podatku. Kwota zwrotu
podatku jest wykazana w polu “nadpłata” w sekcji “Kwota do zapłaty/nadpłata.


Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania naszego PIT, dlatego im szybciej
wyślemy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku.
Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby - w zależności 
od naszej woli:

 

 • zwrot podatku na konto bankowe.
 • zwrot podatku na nasz adres pocztowy.
 • zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego.

 

Najkorzystniejszą formą jest zwrot na konto bankowe - jeśli chcemy otrzymać zwrot podatku tą drogą
musimy złożyć w urzędzie ZAP-3. 


Druk ten wystarczy złożyć w urzędzie jeden raz. W przypadku zwrotów pocztą - kwota zwrotu jest
pomniejszana o opłaty pocztowe, natomiast, aby odebrać zwrot w urzędzie, należy się w nim wstawić
w wyznaczonym przez urząd dniu.

Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z
zeznania rocznego powinna być powiększona 
o odsetki z tytułu należności za zwłokę.


Przed wysłaniem rozliczenia online program sprawdza, czy wprowadzone przez dane są poprawne i
spójne. Jeśli w PIT 2016 są błędy lub luki - program pomaga je poprawić i uzupełnić. Program sam
sprawdza czy zeznanie podatkowe zostało dobrze wypełnione.


Powinniśmy kierować swój 1 proc. do organizacji pożytku publicznego działających na terenach, które
dla nas są ważne, na których sądzimy, że powinno się więcej i lepiej dziać. Pieniądze najlepiej aby
wpływały do tych instytucji, które są najbliżej obywateli, widzą potrzeby i problemy środowisk
lokalnych i wiedzą jak je rozwiązywać. Dzięki wsparciu z 1 procenta Powiślańska Fundacja Społeczna
do naszych świetlic codziennie mogą przychodzić dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Dostają tam
wszystko co dzieci powinny dostać w domy, ciepły posiłek, troskliwą opiekę wychowawcy, pomoc w
odrabianiu lekcji. Rodzice tych dzieci otrzymują pomoc od fundacji w ramach programu asystentów
społecznych. Asystenci wspierają ich w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, finansowych np.
jak rozliczyć podatek i poszukiwaniu pracy. Uczą ich też jak stać się dobrymi rodzicami.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.