• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Powiślańska Fundacja Społeczna
  KRS 0000034996

Przekazując swój 1 procent podatku na Powiślańską Fundację Społeczną wspierasz  organizację pożytku publicznego ( OPP ), która od 27 lat działa w Śródmieściu Warszawy na rzecz dzieci. Jak co roku bardzo serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku dla dzieci

w trudnej sytuacji życiowej. Podopieczni, którymi codziennie zajmują się wychowawcy Fundacji, potrzebują codziennej pomocy – troski, uwagi, ciepłych posiłków, pracy terapeutycznej. Dzięki waszemu wsparciu – możemy im tej pomocy udzielać.


Z programem do rozliczenia PIT 2016 nie trzeba znać się na podatkach. Wypełnisz swojego PIT-a za 2016 rok szybko i bezpiecznie. Możesz skorzystać także z poradników jak rozliczyć pit za 2016 rok. Jeśli rozliczasz pit online Twoje dane osobowe w rozliczeniu 2016 są całkowicie bezpieczne. Jeśli darmowy pit 2016 pobierany jest na komputer, program dba, aby w pamięci komputera, na którym jest wypełniany PIT nie pozostały dane i aby mieć pewność, że nikt nie będzie miał dostępu do tych informacji.


Program pit 2016 pozwala na wypełnianie wszystkich deklaracji podatkowych dla osób fizycznych: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/D, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3 i NIP-7. Także PIT-16, PIT-16A i 16Z, PIT-19A, PIT-23, PIT-3, PIT-6, PIT-12, PIT- 14 oraz deklaracje PIT-CFC, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SSE-R.


Nie trzeba wiedzieć, jakie dochody rozlicza się na jakim PIT - wystarczy, że odpowie się na parę prostych pytań, a darmowy program do PIT 2016 wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk PIT. Dodatkowo też wyliczy odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które przysługują w roku podatkowym.
Program, z którego korzysta Powiślańska Fundacja Społeczna jest rzetelny i wiarygodny. Rozliczenie PIT przez PITax jest naszym zdaniem najłatwiejsze i najszybsze. Darmowy program pit 2016 jest bardzo prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze. Program PIT 2016 przeprowadza krok po kroku po rozliczeniu. Odpowiada się tylko na proste pytania, a można dzięki temu osiągnąć największy zwrot podatku. Informacja o wszystkich możliwych odliczeniach jest podawana na bieżąco tak by być świadomym tych odliczeń. Czy wszyscy wiedzą, że dzięki darowiznom na rzecz fundacji można dużo zaoszczędzić? Takie darowizny obniżają podatek nawet o kilkaset złotych. W samym rozliczeniu, online można skorzystać z bazy wiedzy i sprawdzić wszystkie wątpliwości.


Roczne rozliczenie PIT-ów ma na celu zweryfikowanie, czy w ciągu roku wpłaciliśmy (poprzez pobierane zaliczki z wynagrodzenia od pracodawców) odpowiednią wysokość podatku. Jeśli pracodawca pobrał od nas za niskie kwoty - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nam kwota do zapłaty podatku, jeśli natomiast pracodawca pobrał od nas za dużo podatku - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nadpłata podatku, co oznacza, że należy nam się zwrot podatku. Kwota zwrotu podatku jest wykazana w polu “nadpłata” w sekcji “Kwota do zapłaty/nadpłata.


Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania naszego PIT, dlatego im szybciej wyślemy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku. Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby - w zależności od naszej woli:

 • zwrot podatku na konto bankowe.
 • zwrot podatku na nasz adres pocztowy.
 • zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego.

 

Najkorzystniejszą formą jest zwrot na konto bankowe - jeśli chcemy otrzymać zwrot podatku tą drogą musimy złożyć w urzędzie ZAP-3.
Druk ten wystarczy złożyć w urzędzie jeden raz. W przypadku zwrotów pocztą - kwota zwrotu jest pomniejszana o opłaty pocztowe, natomiast aby odebrać zwrot w urzędzie, należy się w nim wstawić w wyznaczonym przez urząd dniu.


Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki z tytułu należności za zwłokę.
Przed wysłaniem rozliczenia online program sprawdza, czy wprowadzone przez dane są poprawne i spójne. Jeśli w PIT 2016 są błędy lub luki - program pomaga je poprawić i uzupełnić. Program sam sprawdza czy zeznanie podatkowe zostało dobrze wypełnione.


Powinniśmy kierować swój 1 proc. do organizacji pożytku publicznego działających na terenach, które dla nas są ważne, na których sądzimy, że powinno się więcej i lepiej dziać. Pieniądze najlepiej aby wpływały do tych instytucji, które są najbliżej obywateli, widzą potrzeby i problemy środowisk lokalnych i wiedzą jak je rozwiązywać.

 

Dzięki wsparciu z 1 procenta Powiślańska Fundacja Społeczna do naszych świetlic codziennie mogą przychodzić dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Dostają tam wszystko co dzieci powinny dostać w domy, ciepły posiłek, troskliwą opiekę wychowawcy, pomoc w odrabianiu lekcji. Rodzice tych dzieci otrzymują pomoc od fundacji w ramach programu asystentów społecznych. Asystenci wspierają ich w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, finansowych np. jak rozliczyć podatek i poszukiwaniu pracy. Uczą ich też jak stać się dobrymi rodzicami.

 

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.