• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochrona Zabytków Wielkopolski
    KRS 0000035233

Misja:
Ochrona, zabezpieczanie, restauracja i rewaloryzacja zabytków Wielkopolski.
Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego w duchu poszanowania dziedzictwa historycznego, z uwzględnieniem badań archeologicznych.
Restauracja i ochrona miejsc pamięci.
Działalność popularyzatorska i naukowa.

Prowadzone działania:
Prace mające na celu odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu. Opracowanie założeń konserwatorskich odbudowy Zamku. Rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursu na projekt koncepcyjny. Opracowanie projektu realizacyjnego. Przeprowadzenie badań archeologicznych i badań technicznych. Odbudowa Zamku w stanie surowym. Rewaloryzacja dziedzińca zamkowego, murów obwodowych i otoczenia Zamku. Wykończenie i wyposażenie obiektu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.