• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
    KRS 0000035480

Misja
Ciągłe wspieranie osób niepełnosprawnych, umilanie czasu wolnego, integracja ze społeczeństwem, dalsze rozwijanie hipoterapii, poprawa warunków bytowych.
Pomoc w wykorzystaniu bazy istniejącej tj. zagospodarowanie budynków po adaptacji na pomieszczenia rehabilitacyjne, pokoiki dla usamodzielniających się oraz upiększanie terenów.
Szkolenia, wymiana doświadczeń, imprezy kulturalne itp.

Prowadzone działania
Największą grupą odbiorców są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Do naszych programów zapraszamy wszystkie lokalne organizacje, organizujemy Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych, pikniki, kiermasze, wystawy itp. Zapraszamy rodziny i przyjaciół naszych podopiecznych (każdego z osobna). Organizujemy "Dni Otwarte". Często kontaktujemy się z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół (wspólne występy, ogniska, imprezy).

Nasze Towarzystwo zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Zabierzowie do nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego "Kryształy Soli" III edycja 2007 r. i z grona 127 kandydatów zostaliśmy zakwalifikowani do półfinału.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.