• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki
    KRS 0000035550

Misja:
Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie leczenia, rehabilitacji, inicjowania i wspierania wszelkich przedsięwzięć umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu codziennym.

Prowadzone działania:
Organizacja imprez dla i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Pomoc indywidualna dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (na cele leczenia i rehabilitacji).
Pomoc w zakresie doradztwa i poradnictwa rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Kontynuacja programu edukacyjnego. Obecnie przyznano 24 stypendia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zabezpieczenie słodyczy itp. w okresie przedświątecznym ośrodkom zajmującym się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Promowanie sportu i innych form inicjatyw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.