• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca
    KRS 0000035893

Podstawowym celem działalności SPT jest " umuzykalnienie dzieci i młodzieży, przysposobienie w dziedzinie tańca" oraz prowadzenie Społecznego Ogniska Baletowego.

Prowadzone działania:
Najważniejszym przedsięwzięciem jest organizacja obchodów jubileuszu 55 -lecia Społecznego Ogniska Baletowego (zaplanowano na czerwiec i lipiec 2012 roku)
oraz koncertów promujących różne formy i rodzaje tańca: Międzynarodowych Dziecięco - Młodzieżowych Spotkań Baletowych kontynuacja współpracy z grupą taneczną IMAGO TIJL (Belgia), z Teatrem Wielkim Opery i Baletu im.S.Kruszelnickiej we Lwowie (Ukraina), udział w koncertach okolicznościowych i charytatywnych, promocja kultury polskiej, regionu i Lublina za granicą itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.