• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów
    KRS 0000036300

Naszym celem jest zapewnienie obiektów i kadry dla:
1/ organizacji szkolenia tenisowego dzieci, młodzieży uzdolnionej sportowo w tym niepełnosprawnych
2/ umożliwienia uprawiania tenisa przez ogół społeczności
3/ organizacji imprez i zawodów sportowych
4/ przygotowanie i udział zawodników w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych
5/ propagowania zdrowego stylu spędzania wolnego czasu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.