• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum
    KRS 0000036364

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Roztaczanie opieki nad chorymi i ich rodzinami.
2. Prowadzenie kampanii na rzecz powszechnego i stałego leczenia i rehabilitacji chorych na Dystrophie Musculorum.
3. Praca oświatowa.
4. Wszelka działalność na rzecz wszystkich chorych i ich rodzin.
5. Pozyskiwanie środków i lekarstw na leczenie i rehabilitację chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.