• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
    KRS 0000036441

Misja
Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób upośledzonych umysłowo mają na celu: ogólne usprawnienie, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, kompleksowa rehabilitacja, w tym zabiegi hydromasażu i masażu suchego, integracja osób upośledzonych z lokalną społecznością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.