• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie
    KRS 0000036454

Misja
Promowanie wędkarstwa jako sportu, rekreacji, wypoczynku. Stwarzanie członkom dogodnych warunków wędkarskich, rozwijanie i krzewienie dbania o otoczenie i przyrodę, oraz ochrona i racjonalne użytkowanie wód.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie długofalowo dba o szeroko pojętą ochronę wód.
Ponadto organizuje corocznie Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie. Promuje Krainę Jezior poprzez przewodnictwo wędkarskie na rzecz turystów krajowych i zagranicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.