• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Stowarzyszenie "Mniej Sprawni"
    KRS 0000036544

Misja:
1. Umożliwienie dzieciom odpowiedniej diagnostyki w dziedzinie neurologii, rehabilitacji.
2. Udział w programie "Świat bez barier".(psychologicznych, społecznych- ma on przygotowywać chorych do samodzielnego życie w rodzinie.
3. Wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów.
4. Opracowanie standardów ujednoliconego postępowania społecznego, pedagogicznego, psychologicznego z dziećmi niepełnosprawnymi.
5. Zapewnienie dzieciom komfortu,sprawić by czuło się ono bezpieczne podczas pobytu w szpitalu.

Prowadzone działania:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ruchowo z porażeniem mózgowym i ich rodzinom.
1. Zakup i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Zakup aparatury medycznej dla szpitala.
3. Szkolenia lekarzy, prowadzenie działalności w dziedzinie informacyjno- edukacyjnej.
4. Organizowanie imprez okolicznościowych na Oddziale.
5. W przypadku pacjentów pozostających w bardzo złej sytuacji materialnej, bądź w przypadku rodziców niewydolnych wychowawczo Stowarzyszenie oferuje pomoc materialną bądź rzeczową (ewentualnie powiadamia odpowiednie służby).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.