• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
    KRS 0000036617

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe działa na terenie powiatu brozozwskiego, współpracuje z powiatem krośnieńskim i Podkarpackim Zrzeszeniem LZS w Rzeszowie.
Celem działania jest propagowanie sportu, aktywności fizycznej, rekreacji, turystyki wśród mieszkańców naszego regionu. Dotyczy ono dzieci, młodzieży, osób w średnim wieku i starszych. Staramy się, aby imprezy owocowały dla ich uczestników zdrowiem i dobrym samopoczuciem, zarówno fizycznym jak i psychicznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.