• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
    KRS 0000037277

Pierwszy cel działań Stowarzyszenia został osiągnięty. Szczęśliwy rodzinny dom znalazło 30 niepełnych rodzin. Najważniejszy kierunek działalności Stowarzyszenia to pomoc najmniejszym mieszkańcom Centrum Pomnika. I temu służy dział pedagogiczny - świetlica środowiskowa z pracowniami zainteresowań. Jest tu pracownia komputerowa, muzyczna, czytelnia, pracownia gospodarstwa domowego oraz punkt przedszkolny.

Kolejny cel - wybudowanie dla dzieci i młodzieży części rekreacyjno - sportowej, parku atrakcji z dziecięcą kolejką jeżdżącą, został również osiągnięty, a to szczególnie dzięki wpływom z 1%. Mamy nadzieję na dalszą rozbudowę parku atrakcji o kolejne urządzenia do zabaw dla dzieci.
W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach realizuje idee zapoczątkowane w 1983r., a ponieważ prowadzi placówkę o znaczeniu Pamięci Narodowej i Pojednania Polsko-Niemieckiego w ośrodku znajduje się izba pamięci, gdzie gromadzone są eksponaty związane z martyrologią Dzieci Zamojszczyzny.

Prowadzone działania:
Świetlica środowiskowa czyli placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat (odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej, muzycznej - warsztaty wokalne, gospodarstwa domowego - dożywianie dzieci, indywidualna pomoc w nauce, zajęcia z jęz. niemieckiego, jęz angielskiego), punkt przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin ubogich, przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska bezdomności.
Dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i kampanii 1% rozpoczęliśmy i kontynuujemy zagospodarowanie terenu na park atrakcji - plac zabaw dla dzieci.
Cyklicznie realizujemy program poszerzania wiedzy historycznej dla grup studentów, gimnazjalistów z całej Polski w izbie pamięci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.