• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu
    KRS 0000037454

Misja:
- Popularyzowanie wiedzy o wsi Kamień i okolicach.
- Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości gminy i jej mieszkańców.
- Ochrona zabytków, pamiątek i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.