• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu
    KRS 0000037823

Misja
Cele statutowe - czyli czym się zajmujemy:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposoby ochrony przed nimi,
4. Upowszechnianie - w szczególności w śród członków - kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu, działania na rzecz ochrony środowiska,
6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych (Muzeum Pożarnictwa Olkuskiego)

Prowadzone działania
Ochrona p. pożarowa, ostrzeganie przed zagrożeniami ekologicznymi oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.