• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ankar
    KRS 0000038040

Misja
Głównym zadaniem jakie postawiło sobie nasze Stowarzyszenie jest prowadzenie placówki pomocowo-opiekuńczej dla matek samotnie wychowujących dzieci i niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Od grudnia 2001 r. prowadzimy ośrodek pomocowo-opiekuńczy, którego celem jest przeciwdziałanie bezdomności.
Pomoc indywidualna osobom z terenów wiejskich.
Mamy w planach:
- rozbudowę i udoskonalenie prowadzonej placówki;
- działanie z zakresie zapobiegania narkomani.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.