• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
    KRS 0000039250

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
2. organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy,
3. organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele stowarzyszenia,
4. organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
5. prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,
6. prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej,
7. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
8. organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
9. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych,
10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
11. prowadzenie działalności charytatywnej,
12. prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację zadań statutowych.
13. prowadzenie klubów i świetlic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.