• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
    KRS 0000039753

Misja
Towarzystwo może inicjować lub prowadzić różne formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Stowarzyszenie pracuje nad tym, aby zaktywizować i rozwijać samopomocowy ruch rodzin, w których żyją osoby autystyczne. Wspiera też inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy warunków życia osób autystycznych.

Prowadzone działania
Prowadzimy Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu. W ramach Ośrodka funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 10 Dla Dzieci z Cechami Autyzmu, Gimnazjum Nr 10. Aktualnie działa również Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem nie objętych opieką ośrodka oraz ich rodzin.
Co 3 miesiące odbywa się zebranie całej organizacji. Organizujemy przynajmniej 2 imprezy integracyjne w roku.
Organizujemy szkolenia dla rodziców i wolontariuszy oraz profesjonalistów z całego regionu. Bierzemy udział w konferencjach na terenie kraju dotyczących autyzmu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.