• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii Klinicznej w Bydgoszczy
    KRS 0000039824

Prowadzone działania
Celem pomocy jest niesienie pomocy operowanym chorym i leczonym w naszej klinice, ochrona zdrowia ludzkiego.
Organizacja i prowadzenie konferencji i zjazdów.
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.