• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"
    KRS 0000040513

Misja:
- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji, a tym samym stworzenie im szans aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Wykształcenie w społeczeństwie ludzi zdrowych postawy akceptacji i życzliwości wobec niepełnosprawnych.
- "Zbudowanie pomostu" umożliwiającego współpracę uczestników WTZ ze społecznością lokalną.
- Prezentacja godnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi w pełni wartościowych przez promowanie podejmowanych przez członków tego środowiska działań twórczych i pokazywanie ich osiągnięć w różnych dziedzinach aktywności.
- Uświadamianie i edukowanie rodzin osób niepełnosprawnych w celu wyrównania szans społecznych przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej.

Prowadzone działania:
Rehabilitacja zawodowa z przystosowaniem zawodowym, rehabilitacja społeczna mająca na celu przygotowanie do życia, rehabilitacja medyczna służąca podnoszeniu sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych.
Od początku istnienia uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, programach i działaniach naszego środowiska lokalnego, włączamy sie też w akcje o charakterze ogólnopolskim.

Ostatnie działania podjęte przez nasze Stowarzyszenie to:
- współpraca z Akademią Filantropii (ekspozycja prac PANGEII);
- założenie strony internetowej;
- współorganizacja akcji środowiskowej "Marsz życia i nadziei"(na rzecz kobiet zagrożonych rakiem piersi; udział w aukcjach;
- współpraca z ośrodkami akademickimi: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu;
- kształcenie nowych kadr - staże, praktyki, wolontariat;
- współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej;
- prace nad programem z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.4;
- organizowanie konkursów i integracyjnych imprez sportowych;
- promowanie działań artystycznych (prace plastyczne) uczestników WTZ - III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Gala - Kraków 2004.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.