• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "Cisza"
    KRS 0000040811

Misja
Pokonywanie barier komunikacyjnych, powszechna dostępność do kultury, do środowiska masowego przekazu, do sportu, do służby zdrowia.aktywizacja zawodowa, rehabilitacja społeczna, łamanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością

Prowadzone działania
Tłumaczenie spektakli w Teatrze Muzycznym, Teatrze Dramatycznym, tłumaczenie programów w TV lokalnej, prowadzenie zajęć na bowlingu, cykliczne zajęcia na 2-ch basenach (Hotel Faltom w Rumii i Parku wodnym w Sopocie 2 x w tygodniu), gimnastyka,rekreacja ruchowa (zajęcia nordic walking), powszechna dostępność do służby zdrowia, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, aktywizacja zawodowa prowadzona w zakładach pracy na terenie Gminy Gdynia, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników, organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych, organizowanie corocznie na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni "światowego dnia osoby niepełnosprawnej" wspólnie z DOPS-em nr 1 w Gdyni, cyklicznie w każdy wtorek jest prowadzony Punkt Psychologiczno - Prawny dla osób niepełnosprawnych, pomoc tłumacza języka migowego, pomoc pracownika socjalnego. Klub Seniora Gdynia 55 + - zajęcia z artroterapii w każdy piątek. Wyjazdy integracyjne (w lutym 2012 - Włochy)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.