• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku
    KRS 0000041176

Misja:
- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.
- Udział w akcjach ratowniczych.
- Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie gminy Janów.

Prowadzone działania:
- Budowa "Centrum Szkolenia Pozaoperacyjnego OSP" w Piasku.
- Stworzenie kina i sali audiowizualnej w budynku Straży, kawiarenki internetowej.
- Organizacja spotkań wigilijnych, zabawy sylwestrowe, imprez mikołajkowych dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.