• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.
    KRS 0000041692

Misja
Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, dokumentacji i pamiątek dotyczących Armii Krajowej na Pomorzu, publikacji dotyczących pomorskiej AK oraz wspomnień i relacji żołnierzy AK z Pomorza, łączności zagranicznej KG AK (krypt. Zagroda) oraz wojskowej służby kobiet.

Prowadzone działania
Organizowanie sesji popularnonaukowych. Gromadzenie i udostępnianie archiwaliów (relacje, dokumenty, fotografie). Prowadzenie Klubu Historycznego. Organizowanie wystaw okolicznościowych. Upamiętnianie konspiracji pomorskiej tablicami i obeliskami. Wydawanie tomów "Biblioteki Fundacji" oraz "Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej" (działalność wydawnicza).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.