• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział przy PKN Orlen S.A.
    KRS 0000042534

Misja
Dla ludzi chorych na cukrzycę.

Prowadzone działania
Organizacja działa na rzecz osób chorych na cukrzycę I i II stopień, wyjazdy osób na wczasy lecznicze, pomoc najsłabszym, organizacja spotkań w ilości 180 z lekarzami specjalistami, prowadzenie badań cholesterolu, szczepień przeciwko grypie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.