• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu
    KRS 0000042665

1) Udział w akcjach ratowniczych,
2) szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej członków OSP oraz dzieci i młodzieży,
3) organizowanie pokazów z użyciem sprzętu ratowniczego,
4) udostępnianie zbiorów dziedzictwa kulturowego,
5) oprawa uroczystości środowiskowych, państwowych, powiatowych i gminnych,
6) działalność w sytuacjach kryzysowych na rzecz gminy, w której OSP ma swoją siedzibę,
7) edycja opracowań historycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.