• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie
    KRS 0000043032

Misja
Realizacja pomocy na rzecz osób z autyzmem.

Prowadzone działania
Informowanie o skali problemu, organizacja grup samopomocnych, zbieranie środków finansowych, wspieranie innych organizacji o podobnych priorytetach, organizowanie wolontariuszy.
W chili obecnej Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie)w postaci grup wsparcia i edukacyjnych.
Prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin - terapia wg Weroniki Sherborne, muzykoterapia, terapia ruchowa, zajęcia grupowe dla rodziców dzieci autystycznych i z zespołem Downa.
Zajęcia w postaci grup wsparcia edukacyjnych prowadzi oligofrenopedagog - terapeuta posiadający licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych, który jest wspomagany w swojej pracy przez psychologa. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin przeprowadzane są przez oligofrenopedagogów, pedagogów, muzykoterapeutę, fizjoterapeutów.
W ramach terapii indywidualnej zlecamy zajęcia hipoterapii oraz terapii integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii, które są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.