• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Główny
    KRS 0000043640

Związek zrzesza kombatantów, uczestników walk o Niepodległość naszej Ojczyzny, głównie z lat 1945-1956. Są to osoby w podeszłym wieku, niemniej biorą czynny udział w wielu uroczystościach państwowych, spotykając się z młodszym pokoleniem, młodzieżą szkolną, przekazując historię tamtych lat. W miarę naszych skromnych możliwości, staramy się pomóc najbardziej schorowanym, osamotnionym, zapomnianych przez otoczenie, aby odczuli, że są jeszcze społeczeństwu potrzebni. Związek liczył 960 członków, obecnie z przyczyn naturalnych pozostało tylko 215.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.