• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Akupunktury
    KRS 0000043917

Misja
Szkolenie lekarzy w dziedzinie tradycyjnej medycny chińskiej w zakresie akupunktury, elektropunktury, termopunktury, masażu chińskiego i wokunterapii.

Prowadzone działania
Organizowanie kursów akupunktury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.