• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 68
    KRS 0000044025

Prowadzone działania
Towarzystwo jest organem zarządzającym placówkami oświatowymi:Liceum ogólnokształcącym dziennym i zaocznym, dwoma Gimnazjami, Szkołą Podstawową i Ogniskiem Muzycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.