• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Szpital Powiatowy w Krotoszynie"
    KRS 0000044082

Misja:
Podejmowanie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa.

Prowadzone działania:
Działalność szpitali - Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacja szpitala powiatowego SPZOZ w Krotoszynie oraz uzupełnianie, rozbudowa istniejącej bazy sprzętu medycznego.
Działalność pogotowia ratunkowego - wspieranie, rozwój systemu ratownictwa medycznego w powiecie krotoszyńskim.
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja i organizacja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.