• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
    KRS 0000044377

Prowadzone działania:
- Prowadzenie poradni opieki paliatywnej, w ramach poradni funkcjonuje także hospicjum domowe.
- Pomoc osobom z chorobami neurologicznymi - turnusy rehabilitacyjne 2 razy do roku.
- Prowadzenie świetlicy dla osób starszych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.