• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie
    KRS 0000044739

Misja
Organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej, a w szczególności gromadzenie i podział funduszy dla osób potrzebujących pomocy z terenu miasta i rejonu Szczytna.

Prowadzone działania
Organizowanie dobrowolnych zbiórek pieniężnych. Współpraca z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i kościołami w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Działalność charytatywna. Prowadzenie poradnictwa dla osób upośledzonych umysłowo. Pomoc osobom z dysfunkcją ruchu w zaopatrzeniu w sprzęt. Poradnictwo w sprawach modernizacji mieszkań, likwidacji barier architektonicznych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Odwiedziny w domu chorego oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.