• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid"
    KRS 0000045656

Misja
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid". Zespół powołany został do ukazywania folkloru i kultury ziemi beskidzkiej.

Prowadzone działania
Główną działalnością Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych na wyjazdy Zespołu na koncerty, festiwale krajowe i międzynarodowe. Zespół liczy około 100 osób,są 4 grupy wiekowe - przedszkolaki, klasy 1-3, 4-6 oraz reprezentacja młodzieżowa.
Zespół wyjeżdżał na festiwale m.in. do Rumunii, Korei. W roku 2006 planowane są wyjazdy na festiwale do Hiszpanii, RPA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.